12.000 Łodzi gotowych do rezerwacji
Bezpośrednia pomoc przy wyborze
Lokalizacje na całym świecie

Szukaj

Stopka redakcyjna

123yachtcharter.com e.U.

Schußlinie 5
AT 1110 Wiedeń
Austria

Tel.: +43664/1230011
Email: info@123yachtcharter.com
Internet: https://www.123yachtcharter.com

UID-Nr.: ATU 62425646
Numer rejestracyjny firmy: FN479151i
Właściwy sąd: Sąd Gospodarczy w Wiedniu (Handelsgericht Wien)

Dane bankowe:
Bank: Volksbank Wien AG
IBAN: AT104300047202075009
BIC: VBOEATWW

Ujawnienie zgodnie z artykułem § 25 Prawo Mediów
Medieninhaber: 123yachtcharter.com e.U.
Schußlinie 5
AT 1110 Wien
Austria

Działalność gospodarcza: Inne branże usługowe
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa: Charter jachtów i statków

Dyrektor zarządzający: Lukasz Podniesinski

 

1. Treść oferty internetowej

Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do materialnego lub niematerialnego charakteru, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub nieużytkowanie dostarczonych informacji lub użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są wykluczone, chyba że autor udowodni celowe lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

2. Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych ("linków"), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności zaczyna obowiązywać tylko w przypadku, gdy autor zna treść i byłby technicznie możliwy i uzasadniony aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że na stronach web nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego dystansuje się niniejszym wyraźnie od całej zawartości wszystkich powiązanych ze sobą stron, które zostały zmienione po udostępnieniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej, a także do zagranicznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. W przypadku treści niezgodnych z prawem, niepoprawnych lub niekompletnych, w szczególności za szkody wynikające z użycia lub nieużycia takich informacji, dostawca strony, do której się odwołano, a nie ten, który prowadzi do odniesionej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich dotyczących grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe stosowane są przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych oraz praw własności właściciela praw autorskich. Tylko ze względu na samą wzmiankę nie można wyciągnąć wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

To zrzeczenie się należy traktować jako część oferty internetowej, z której pochodzi ta strona. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.

 

EIS Insurance Emergensea Kroatien - voller Leben MMK Booking MMK Booking Nausys Pantaenius Schomacker
Social Media:
Facebook Instagram